– PST vurderer per i dag trusselnivået som lavt, men jeg vil presisere at trusselbildet raskt kan endre seg, og at nivået igjen kan endres, sier sjef for Politiets sikkerhetstjeneste Jørn Holme.

PST har i dag ingen informasjon som indikerer eller bekrefter at det har vært forberedelser til en terroraksjon i Norge og anser derfor sannsynligheten for en terroraksjon i Norge som lav.