PST avlyttet hjemmet til en Oslo-familie døgnet rundt i to uker fordi faren var siktet i en kriminalsak. Nå har samboeren fått oppreisning.

Statens sivilrettsforvaltning har gitt kvinnen 20.000 kroner i oppreisning , et vedtak som er historisk. Aldri før har noen fått ersatning fra staten etter romavlytting, skriver Aftenposten.no.

— Vedtaket er svært viktig, og gir et kraftig signal til PST at de må tenke seg flere ganger om før de går til et så dramatisk skritt som å avlytte noen døgnet rundt, i en så lang periode. Et slik inngripen må være usedvanlig godt fundert, sier Ketil Magnus Berg, kvinnens advokat.

Terrorsamband

Bakgrunnet for vedtaket ligger tilbake i 2007. En mann var siktet og tiltalt for brudd på loven om terrorforbund, men ble senere frifunnet og renvasket.

I drøye 14 dager, vinteren 2007, ble mannen og hans lille familie utsatt for romavlytting. Hver minste lyd, hvert eneste ord og hver bevegelse, ble fanget opp med skjulte mikrofoner gjennom 14 døgns overvåkning av familiens hjem.

Mannens samboer var ikke siktet i saken.

— Romavlyttingen har vært et alvorlig og massivt inngrep mot min klient, og det oppfattes som opprivende å bli utsatt for en slik integritetskrenkelse. Hverken hun eller andre i familien hadde gjort noe straffbart, og hun er derfor svært glad for det hun oppfatter som en beklagelse, sier Berg.

Oslo tingretts kjennelse fra 2007 ga PST tillatelse til romavlytting i to uker, og begrunnet avgjørelsen med behovet for å oppklare den pågående straffesaken.

Statens sivilrettsforvaltning finner i likhet med PST ingen holdepunkter for at den romavlyttingen som fant sted var i strid med grunnlovens paragraf 102.

Beordret fortgang

Advokat Ketil Magnus Berg sendte krav om erstatning i 2010, og det tok tre år før politiet ga sine uttalelser i saken til Statens sivilrettsforvaltning.

— Det er ubegripelig med en så lang saksbehandlingstid. Avlyttingen var en urett mot kvinnen, så gikk det nær tre år med ny urett før riksadvokaten til slutt måtte beordre fortgang i saken, sier Berg.

Sivilrettsforvaltningen skriver følgende i sitt vedtak om den lange saksbehandlingstiden.

«Det bemerkes at politiets saksbehandlingstid har vært for lang og at Statens sivilrettsforvaltning har forståelse for at dette har vært en unødvendig påkjenning for kravstiller.»

Ketil Magnus Berg hadde fremsatt et krav på 200 000 kroner i oppreisning til kvinnen, men hun får bare 20 000 kroner.

— Beløpets størrelse er mindre viktig enn at hun har fått medhold. Det finnes ingen direkte sammenlignbar praksis for utmåling av beløpsstørrelse, sier Berg.

Mener barnet ikke har krav på oppreisning

Han hadde fremsatt et symbolsk krav på en krone for parets barn.

— Først når barnet blir stort, vil det bli kjent med og forstå betydningen av inngrepet. Barnets stemme er lagret hos PST og jeg mener at romavlyttingen også har medført en ulempe for barnet. Beløpets størrelse ble satt for å markere det prinsipielle ved integritetskrenkelsen han er utsatt for.

Berg fikk ikke medhold, og sivilrettsforvaltningen sier i sitt vedtak at «sett hen barnest alder på tidspunktet for romavlyttingen, har han ikke vært utsatt for belastninger som danner grunnlag for oppreisning.»

Det har ikke lykkes Aftenposten.no å komme i kontakt med PST for en kommentar til saken.