— Politiets sikkerhetstjeneste etterforsker brudd på straffelovens paragraf 147c, som gjelder oppfordring til terror, sier kommunikasjonsrådgiver Siv Alsén i PST til NTB.

Sikkerhetstjenesten tar trusselen alvorlig og forsøker nå å finne ut hvem avsenderen av brevet er. PST vil ikke kommentere hva slags oppfordringer det dreier seg om, ei heller om det er fremsatt konkrete trusler.

- Skremmende og avskyelig

Brevet inneholder en illustrasjon av tempelridderkorset, det samme symbolet som var på forsiden av Breiviks såkalte manifest. Peter N. Myhre, som sitter på Stortinget for Fremskrittspartiet, var blant adressatene.

— Det er skremmende. Budskapet som er fremmet i denne e-posten, er avskyelig, og jeg tar avstand fra alt som står der, sier Myhre til NTB.

Brevet, som er undertegnet med «Celle to. Knights Templar», hyller terroristen og krever at han blir frikjent. Det omtaler «tegninger» av likvidering av enkeltpersoner i «maktelitens korrupte styre» og «annen krigføring».

- Truet alle

E-posten, som inneholder en tekstfil med et brev på litt over to tettskrevne sider, ble sendt til en rekke politikere fra Frp og Høyre.

Ingen konkrete navn ble nevnt i selve brevet, men Myhre føler at avsenderen truet alle som ble navngitt i e-postens adressefelt.

— Denne typen budskap er veldig ubehagelig å få, særlig når trusselen er knyttet opp mot et miljø som har vist sterke voldelige tendenser, sier Frp-politikeren.

Avsenderen av brevet gjentar mange av argumentene Breivik kom med i sin forsvarstale under rettssaken, og bes om å bli tatt på alvor. Vedkommende påstår å handle av kjærlighet, sier brevet er en «advarsel til alle som ønsker å kneble oss», og omtaler et «vi» som ikke kan stoppes.

Brevet, som er fullt av skrivefeil, lister opp sju «ønsker og utfordringer» som i stor grad samsvarer med kravene Breivik har framsatt.

- Interessant

Breiviks forsvarer Geir Lippestad sier til NRK at Breivik ikke sa noe om noe slikt brev da han nylig snakket med sin klient i fengselet i Skien.

— Breivik har jo fra dag én hevdet at det er flere celler i Norge, og dette var jo en viktig del av diskusjonen i rettssaken mot ham. Hvis det nå skulle vise seg at det er flere, så er jo det interessant, sier Lippestad.

Advokaten mener det kan få betydning for tilregnelighetsspørsmålet dersom det skulle vise seg at det faktisk er flere celler i «Knights Templar». Han viser til den første sakkyndigrapporten, hvor det slås fast at Breivik har diktet opp et nettverk som ikke eksisterer.

Mæland orientert

Avsenderen av brevet skriver at det er «ulevelig og urettferdig» dersom Breivik blir erklært utilregnelig.

PST sier etterforskningen av saken vil fortsette utover kvelden mandag.

— Jeg er kjent med saken, jeg fikk beskjed om det på vei inn til pressekonferansen i ettermiddag, men det er PST som har etterforskningen på det, og som kjenner detaljene i saken, sier politidirektør Øystein Mæland til NTB.