En internasjonal aksjon mot terrorbomber førte til at norsk politi ble varslet om Anders Behring Breivik i mars. PST gjorde ingenting.

Operasjon «Global Shield» ble iverksatt 1. november i fjor. For første gang ble det gjennomført en internasjonal, koordinert aksjon for å stanse handelen med farlige kjemikalier og pågripe potensielle terrorister som planla å bygge sine egne bomber.

FN, Interpol og over 70 medlemsland i Verdens Tollorganisasjon deltok i «Global Shield», som ble startet på initiativ fra USAs sikkerhetsdepartement, Department of Homeland Security.

Beslagla 30 tonn

23. juni i år oppsummerte USAs sikkerhetsminister Janet Napolitano «Global Shield» på et møte i Brussel. Operasjonen hadde gitt fantastiske resultater, konkluderte hun:

  • 22 halvferdige bomber var beslaglagt.
  • 18 personer var arrestert.

Over 30 tonn med kjemikalier var beslaglagt, først og fremst ammoniumnitrat.

Handel med over 2 millioner tonn av til sammen 14 høyrisikable kjemikalier var kartlagt.Samme dag som Napolitano skrøt av suksessen i en tale i Brussel, var Anders Behring Breivik opptatt med å bearbeide flere av de samme kjemikaliene på gården han leide på Rena.

Bekymret for tollere

I manifestet beskriver han detaljert hvordan han skaffet seg flere av ingrediensene som sto på «Global Shield»-listen, og hvilke alibier han ville bruke dersom han ble konfrontert av politiet eller Tollvesenet.

For å lage bomben trengte han aluminiumpulver og natriumnitrat, som han kjøpte fra en polsk forhandler i desember 2010, ifølge hans egen dagbok.

«Jeg var bekymret for at Tollvesenet skulle beslaglegge pakken og/eller informere myndighetene, men det ser ikke ut til å ha skjedd», skriver Breivik. Han tok feil.

Antiterrorsamarbeidet førte til at én av transaksjonene, der Breivik betalte 120 kroner, ble vurdert som mistenkelig.

Tollmyndighetene reagerte med å varsle Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Droppet etterforskning

— Jeg kan bekrefte at «Global Shield» var årsaken til at Anders Behring Breiviks navn dukket opp, og at dette var inngangen til at det ble rapportert til PST, sier Geir Høiseth, avdelingsdirektør i seksjon for grensekontroll i Toll- og avgiftsdirektoratet.

PST-sjef Janne Kristiansen har tidligere bekreftet at PST fikk navnelisten «i forbindelse med en valutasjekk fra et internasjonalt tollprosjekt», og at Breivik var på denne listen:

— I mars fikk vi via Interpol og Kripos en liste med opptil 50–60 navn, og hans navn er blant dem fordi han hadde betalt 120 kroner til et firma i Polen. Dette firmaet hadde kommet i søkelyset på bakgrunn av at de solgte blant annet kjemikalier, uttalte Kristiansen til NRK.

Men det var altså mer enn en valutasjekk som var utgangspunktet for at Anders Behring Breivik kom på myndighetenes terrorradar.

Department of Homeland Security omtaler «Global Shield» som «et unikt, internasjonalt kriminalitetsbekjempende tiltak for å bekjempe ulovlig spredning og handel med kjemikalier som blir brukt til å lage improviserte bomber».

- Liv står på spill

Kristiansen opplyste videre at PST sjekket om noen på listen allerede var registrert av PST. Det var Breivik ikke, og PST gjorde dermed ikke ytterligere undersøkelser om ham.

— Selv ikke Stasi i Øst-Tyskland kunne ha avslørt denne personen, sa Kristiansen etter terrorangrepet, en uttalelse hun senere har beklaget.

Informasjonssjef Martin Bernsen opplyser til BT at Kristiansen ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Noen uker før «Global Shield» ble etablert i fjor høst, holdt David T. Johnson fra amerikansk UD en tale på en internasjonal konferanse i Brussel der planene for samarbeidet ble lagt. Han understreket hvilket ansvar som hviler på hvert enkelt lands myndigheter for å hindre terrorbomber.

— I tillegg til felles innsats er det avgjørende at stater uavhengig av hverandre forfølger ulovlig virksomhet og motsetter seg å bli et tilfluktssted for kriminelle handlinger, påpekte han.

— Det nytter ikke å gjøre beslag, bygge saker og utvikle internasjonale avtaler for å håndtere grenseoverskridende handel hvis ikke påtalemyndighet, dommere og tjenestemenn bringer operasjonen hele veien gjennom det juridiske systemet. Dette gjelder særlig når det er snakk om handel med bombemateriale, hvor liv står på spill.