Hensikten er med PST-rapporten "Ekstremisme i Norge" er å gjøre kommuner, fylkesmenn, ulike statlige virksomheter, direktorater og departementer bedre i stand til å beskytte seg mot slike miljøer, og forebygge fremtidig terror, skriver Aftenposten.

Rapporten ble sendt ut 12. september i år – dagen etter stortingsvalget.

Utfordringen knyttet til ekstremisme i Norge er høyaktuelt etter at en 23 år gammel norsksomalier er mistenkt for å være med på terrorangrepet i Kenya.

Skal stoppe terror i Norge

Rapporten om "Ekstremisme i Norge" ble lagt frem av PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland for "Kontaktgruppen for forebygging av terrorhandlinger", som består av toppsjefene i 25 statlige etater og fem næringsorganisasjoner.

Gruppen ble opprettet av Bondevik-regjeringen i 2005 for å lære av feilene etter 11. september og London-bombene, som avslørte at dårlig samarbeid på tvers av etater og manglende utveksling av informasjon.

Fra 2009 og frem til terrorangrepene 22. juli 2011 eksisterte gruppen i praksis bare på papiret.

Etter 22. juli fikk PST kritikk på flere områder, blant annet for manglende og sen utveksling av informasjon. Også det regjeringsoppnevnte Traavik-utvalget etterlyste et PST som en mer "aktiv pådriver for god informasjonsutveksling og tett samarbeid".

Undersøker norsksomalier

BBC la torsdag kveld frem bilder som de hevder viser norsksomalieren under angrepet. Hans familie i Vestfold avviser kategorisk opplysningene.

23-åringen kom til Norge i 1999, vokste opp i Vestfold, gikk på skole, inntil han forlot landet i 2009. I Østlandsposten beskriver tidligere klassekamerater ham som ekstremt opptatt av religion, men rolig, hyggelig og ganske flink på skolen.

Et av de store spørsmålene for PST er hvordan en somalisk gutt som kom til Norge som niåring kan ende opp med å være mistenkt for å delta i et ett av de verste terrorangrepene de siste årene.

— Fremdeles ikke avklart, sier PST i en pressemelding, men legger til at mistanken "er styrket". Det er også usikkert om mannen er live.

Vil ikke si hvem de er

Hvem er egentlig ekstremistene iblant oss, ifølge PSTs nye rapport?

Det er hemmeligstemplet informasjon. Aftenposten har bedt PST om en nedgradert, sladdet versjon av "Ekstremisme i Norge", hvor taushetsbelagte og sensitive opplysninger er fjernet. Det sier PST nei til.

— Rapporten De mer om innsyn i er gradert etter sikkerhetsloven, svarer PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland i et brev til Aftenposten.

PST-sjefen lover imidlertid å offentliggjøre en bearbeidet utgave når hun legger frem sin årlige ugraderte trusselvurdering i februar neste år.

- For lett å rekruttere ekstremister

— Kunnskapen i det offentlige Norge er fortsatt ganske lav om hva som foregår. Det er et fravær av strategi om hvordan vi skal møte ekstremismen som vokser frem på nett, sier førsteamanuensis ved Politihøgskolen og tidligere førstestatsadvokat i Økokrim Inger Marie Sunde til Aftenposten.

I en fersk rapport om "forbygging av voldelig ekstremisme på internett" advarer hun mot utviklingen.

— Vi ser at ekstremister bygger identitet på internett og sosiale medier. De behøver ikke skrive så mye selv, bare det å delta og være med i slike grupper har en identitetsbyggende effekt. Det fungerer like godt som å samle dem fysisk i et rom, sier Sunde.

Politi i vanskelig grenseland

Utfordringen for PST og politiet er at det er vanskelig å skille de ulike gruppene fra hverandre. Og hvis PST offentlig peker ut noen grupper, kan det i seg selv bli et problem.

— Det kan det være vanskelig å skille mellom hva som er ekstremisme, hatkriminalitet og ytterliggående meningsytringer. Dette er ulike problemer, som krever helt forskjellige virkemidler, sier Sunde.

Hun etterlyser mer debatt hvor hvordan politiet skal arbeid mot ekstremisme på nettet.

— Politiet og PST må bli dyktigere på nett. Samtidig er det viktig å bevare ytringsfrihet og personvern. Dette er en problematisk situasjon for politiet og PST. Debatten har stort sett foregått i lukkede rom i politiet, og man er ikke helt åpne om hva man driver med. Samtidig er det et fravær av retningslinjer, slik at politiet er usikre på hvor grensene går, sier Sunde.