Høyskoledirektør Johan Klemet Hætta sier til NRK at han ble kontaktet av POT da han var nytilsatt direktør. POT ønsket da et samarbeid med skoleledelsen. Ifølge Hætta ble også skolens tidligere direktør kontaktet av POT ved to anledninger.

— Samisk høgskole har aldri truet rikets sikkerhet eller drevet med aktiviteter som skulle tilsi et samarbeid med overvåkingspolitiet, sier Hætta. (NTB)