Justisministeren høster mange lovord i det juridiske miljø for at han uten forbehold har bedt familien Løfsnes om unnskyldning for den ulovlige overvåkingen som POT plaget dem med i flere tiår.

Eva Løfsnes (77) opplyser til Bergens Tidende at en av mappene fra POT avslører at endatil hennes sønn ble overvåket og utspurt da han som toåring gikk i barnehage.

Dørum ombestemte seg

Statsråd Dørum ombestemte seg, etter at han 5. november uttalte til BT at han ikke så grunn til å be om noen offentlig unnskyldning. Han mente at erstatningen på 350.000 kroner og innholdet i Lund-kommisjonens rapport var tilstrekkelig oppreisning.

— Jeg hadde ikke på det tidspunktet tenkt ferdig, og jeg kan vel si det slik at jeg har tenkt annerledes etter samtalen med BT, sier justisminister Dørum.

Han opplyser at han senere fikk kontakt med familien Løfsnes. Statsråden ville gjerne vite nærmere hva Eva Løfsnes og hennes familie hadde gjennomgått, og hvilken livshistorie de hadde å fortelle.

— Jeg understreket bestemt at vi trenger en hemmelig tjeneste, ikke minst for å bekjempe terrorisme. Men samtidig må myndighetene ta ansvaret når noe har gått galt, og beklage det, sier Odd Einar Dørum.

- Renhårig av Dørum

Eva Løfsnes var både overrasket og glad da hun ble invitert til Justisdepartementet.

— Dette var historisk, modig og renhårig gjort av Dørum, sier hun. Som enke etter Knut Løfsnes rørt og takknemlig for at justisministeren gjorde helomvending og ba om unnskyldning for alt det de har vært gjennom i etterkrigsårene.

Eva Løfsnes mener at det holder i lange baner med en muntlig unnskyldning. Noe mer har hun ikke tenkt å be om.

— Men selv om jeg er glad for at det gikk godt til slutt, var det også en vemodets dag, for Knut fikk jo ikke oppleve dette, sier hun stille.

Mannen hennes døde i 1996

Ros i det juridiske miljø

— Det vitner om rakryggethet og god dømmekraft når en representant for statsmakten på denne måten står frem og beklager det som er skjedd, sier førsteamanuensis Svein Slettan ved Det juridiske fakultet i Oslo.

Han kan ikke huske at noe tilsvarende er skjedd før i nyere historie her til lands.

— Det er ikke alle justisministre som ville ha gjort det samme som Odd Einar Dørum nå har gjort. Jeg kjenner ikke Dørum personlig, men jeg har fått et inntrykk av ham som en rettskaffen mann, sier Slettan til Bergens Tidende.

fakta/Knut Løfsnes

  • Lund-kommisjonen fastslo i sin rapport våren 1996 at Knut Løfsnes og hans familie var blitt ulovlig overvåket gjennom flere tiår. * Løfsnes var ledende motstandsmann og XU-agent under krigen. Han var med og stiftet SF i 1961 og var partiets første formann. * I høst fikk familien Løfsnes 350.000 kroner i oppreisning etter den ulovlige overvåkingen.
«MODIG AV DØRUM»: Elsa Løfsnes er rørt og takknemlig for at justisministeren gjorde helomvending og ba om unnskyldning for alt det familien har vært gjennom i etterkrigsårene.
FOTO: DAN P. NEEGAARD, AFTENPOSTEN