Saken, som både spionsiktede Stein Viksveen og Stavanger Aftenblad har brakt inn for retten, dreier seg om fire papirsekker med dokumenter og annet materiale som norsk og belgisk politi beslagla i Viksveens leilighet og hjemmekontor i fjor.

Både avisen og Viksveen mener ransakingen og beslaget er ulovlig, og viser til de spesielle reglene som gjelder ransaking og beslag i redaksjonslokaler. Begge parter krevde i Oslo forhørsrett onsdag at POT må gi beslaget tilbake.

Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad hevdet i retten at Stavanger Aftenblad ikke er part i saken, og at kravene fra avisen derfor måtte avvises. -Beslagene ble foretatt i våre lokaler i Brussel. Materialet tilhører redaksjonen, selv om det befinner seg på journalistens kontor, sa Stavanger Aftenblads advokat, Hans Stenberg-Nilsen.

Qvigstad hevdet at heller ikke Stein Viksveen har rett til å få det beslaglagte materialet tilbake. — De spesielle reglene er knyttet til journalister som vitner. Som siktet kan ikke Viksveen påberope seg noen særregler, sa Qvigstad.

NTB