Å bruke digitale verktøy er definert som en grunnleggende ferdighet i norsk skole, på lik linje med regning og lesing.

PC'er til halvparten

Mens alle videregående elever har egen pc, er situasjonen en ganske annen for elevene i grunnskolen. På rene barneskoler er det 3,3 elever per pc, mens det er i overkant av to personer per pc på rene ungdomsskoler.

Kunnskapsdepartementet har regnet ut hvor mye det vil koste å gi alle elever i grunnskolen pc eller nettbrett, etter å ha fått spørsmål fra Arbeiderpartiets fraksjon i finanskomiteen på Stortinget.

Summen er 1,8 milliarder. I tillegg mener departementet det vil koste ca 400 millioner å fornye den eksisterende maskinparken. Oppgradering og fornying er deretter anslått til å koste om lag 500 millioner kroner årlig.

Antallet er ikke problemet

Øystein Gilje er forsker ved institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han er prosjektleder for Ark&App som undersøker bruken av læremidler i grunnopplæringen. Han er skeptisk til at alle elever i grunnskolen skal få sin egen pc eller nettbrett.

— Det er veldig store forskjeller fra skole til skole i dag både i antall pc’er og hvordan de digitale hjelpemidlene blir brukt. En slik innsats ville sikret en likere tilgang til pc for alle elever, og slik sett er det noe demokratisk riktig ved det. Men det er en del utfordringer ved å la veldig unge elever ha ansvar for en pc, sier Gilje.

Hovedproblemet er imidlertid ikke antall pc’er, men måten de brukes på, mener Gilje.

— Det er mye viktigere enn antall pc’er. Dersom vi skal spytte inn flere milliarder, må vi spørre om norske lærere har den kompetansen som trengs for å forsvare en slik pengebruk, sier Gilje.

Betenkt

- Har norske lærere den kompetansen som trengs?

— Det finnes en liten gruppe lærere som både kan og vil. Så finnes det en annen liten gruppe som vil og gjerne skulle kunnet. Og så er det majoriteten av lærerne, som på mange måter gjør en veldig god lærerjobb, men ikke nødvendigvis ser for seg å gjøre jobben sin digitalt. De har en del års erfaring med det de holder på med og vet hva de gjør, og det har jeg stor respekt for, sier Gilje.

Han peker også på at praktiske problemer som at pc’er oppbevares i låste skap og må hentes til klasserommet eller ustabilt nett, gjør at en skole kan komme godt ut på antall pc’er, men at de brukes mindre enn antallet skulle tilsi.

Gilje mener det kan være en god ide å teste ut pc’er til tiendeklassinger, som en forsøksordning.

— Men jeg er betenkt når det gjelder å gjøre hele 1.-10. klasse digitalt. Det er ikke alle skoler forberedt på, sier Gilje.

Å kunne bruke digitale verktøy, er en av fem grunnleggende ferdigheter i grunnskolen. Utdanningsdirektoratet har satt i gang en nasjonal satsning på ungdomsskolen, som heter «ungdomstrinnet i utvikling». Der har de valgt å satse på regning, lesing, skriving og klasseledelse, men ikke digitale ferdigheter.

Det digitalet skillet

— Det er en vanskelig ferdighet å oppnå. Tiendeklasse ville vært det naturlige stedet å forsøke med pc til alle, men det kan oppfattes som en motsetning til den satsingen Utdanningsdirektoratet har lagt opp til frem til 2017, sier Gilje.

Tidligere har det vært mye snakk om det digitale skillet, mellom elever som har tilgang til internett og digitale hjelpemidler og de som ikke har det.

— I dag går ikke skillet ved tilgangen, men ved bruken. De som vokser opp i det vi kan kalle middelklassehjem har andre måter å bruke pc på. I hjem der foreldrene ikke bruker pc for kunnskapsutvikling på jobb, er det mindre sjanse for at barna vil gjøre det, sier Gilje.

Han peker på at et slikt skille ikke er noe nytt.

— For noen kan skolen utgjøre en forskjell, men vi så at skolen ikke klarte å utjevne sosioøkonomiske forskjeller før de digitale hjelpemidlene kom. Middelklassebarn hadde tilgang til en bokkultur som andre barn ikke hadde. At dette er annerledes bare fordi det er digitalt, har jeg ingen tro på, men det er viktig å gjøre gode forsøk og forskning på dette, sier Gilje.

Hva mener du om pc i skolen? Legg inn dine kommentarer under!