P4 klaget NRK inn for domstolen etter at lørdagsvert Tore Strømøys underholdningsprogram «Lyden av lørdag» ble lansert da høstsesongen startet. Radiokanalen mente slagordet lignet for mye på deres eget «Lyden av Norge». Ifølge administrerende direktør Kalle Lisberg har P4 brukt et titall millioner kroner på å innarbeide sitt slagord «Lyden av Norge» siden 2003.

– Det finnes hundre variasjoner. Men NRK har slått ned på det som er sjelen vår, sa Lisberg til VG da P4 først brakte konflikten inn for rettsvesenet i august.

Radiokanalen tapte imidlertid saken i både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Likheten mellom P4 Radio Hele Norge og NRK TV var for liten anså lagmannsretten.

– Det er således liten grunn til å regne med at P4 risikerer å tape lyttere til NRK som følge av forveksling av uttrykkene «Lyden av Norge» og «Lyden av lørdag», heter det i avgjørelsen fra Borgarting lagmannsrett.

Høyesterett har konkludert med at de ikke finner noe galt med lagmannsrettens bruk av lovverket i sin vurdering av spørsmålet og har forkastet kjæremålet fra P4.