Hele den eksisterende parkeringsplassen nedenfor jussbygget ryker nemlig med når Magør Eiendom i samarbeid med Universitetet og Christian Michelsens Institutt (CMI) bygger nytt kontorbygg.

6000 kvadratmeter med kontorer skal ligge i en fireetasjers bue langs Gassverksvingen nedenfor dagens jussbygg. Glass og murstein vil prege fasaden, som er tegnet av arkitekt Nikolay Alfsen i Oslo-firmaet Lille Frøen AS.

Flytter inn i 2009

Allerede våren 2009 håper assisterende direktør Radina Trengereid ved CMI at de 70 ansatte kan flytte inn i nye loka-ler.

– Avtalen med entreprenøren innebærer at vi skal overta om 14-15 måneder. Da flytter hele instituttet ned til 2500 kvadratmeter store lokaler i det nye bygget, sier hun.

De gamle lokalene til CMI på Fantoft er solgt, og skal overtas av Bergen Energi, mens Christian Michelsen Research fortsatt skal ligge på Fantoft.

I tillegg til CMI, skal stiftelsen UNIFOB og juridisk fakultet være leietakere i det nye bygget. Totalprisen for bygget blir godt over 100 millioner kroner.

Må ta bussen

Sammen med dem som allerede jobber og studerer ved jussfakultetet, må de belage seg på å bruke kollektivtransport eller finne parkering andre steder.

– At parkeringsplassen bortfaller vil formodentlig oppfattes som en fordel for naboene i og med at det vil bli mindre trafikk og mindre ulovlig parkering og kjøring i nærområdet, sier jussprofessor Jan Fridtjof Bernt.

Han ser frem til et bra arbeidsmiljø, ikke minst etter at Torborg Nedreaas gate blir gjort til miljøgate, og trafikken flyttes lenger ut på kaien, slik planen er.

CMI vil oppfordre sine ansatte til å kjøre kollektivt, men vil også prøve å gi et tilbud til dem som er nødt å benytte seg av bil.

– Vi må ta utfordringen for vårt vedkommende, og tilrettelegge for at de ansatte kan komme seg på jobb. Dette er en generell problemstilling for alle som jobber i sentrum, sier Trengereid.

BUE RUNDT JUSSBBYGGET: Slik vil nybygget ta seg ut fra Torborg Nedreaas gate. Med tiden skal gaten bli miljøgate, mens gjennomgangstrafikken flyttes lenger ut på kaien. Bygget fortsetter i en bue rundt svingen. ILLUSTRASJON: LILLE FRØEN ARKITEKTER