Det skal forskes mye, og ikke alt er nødvendigvis like nyttig og interessant informasjon. Man skal høre mye før ørene faller av, men forskningsresultatene som noen amerikanske psykologer har kommet frem til bør kanskje få menn til å spisse ørene.

At prevensjon og ikke minst p-piller kan gi bivirkninger av både mer og mindre alvorlig art, er en velkjent sak. At bruk eller ikke av p-piller derimot kan få alvorlig følger for forholdet, er nok neppe like kjent.

Men nå deler altså de amerikanske forskerne sine funn med verden. Historien står å lese i Dagens Medisin. De har nemlig funnet ut at kvinner ganske enkelt foretrekker forskjellige typer menn alt etter om de bruker p-pillen eller ikke.

Kvinner som bruker p-pillen tiltrekkes i større grad av menn med stor M, eller i det minste menn med ”macho” ansiktstrekk som kraftig hakeparti og markerte kinnbein. Kvinner som derimot ikke bruker p-pillen, har en tendens til å like mer følsomme karer med mindre typiske macho-trekk. At mannens temperament og sjelsliv så enkelt lar seg lese ut fra den fysiske fremtoningen er kanskje ikke gangbar mynt i alle forskerkretser, men hvorfor henge seg opp i detaljer når re-sultatene er så interessante?

De amerikanske psykologene har selvsagt også en forklaring på hvorfor kvinner velger som de gjør. En dame som ikke bruker prevensjon ønsker seg oftere barn enn en som bruker prevensjon. Altså søker de seg ubevisst mot menn som de anser som potensielle livsledsagere. At machomenn ikke er slike menn er jo innlysende (?).

Løsningen, sett fra en manns ståsted, kan jo være å forlange at kvinnen skal gå en periode uten å bruke p-piller før de to bestemmer seg for å slå sine slanter sammen, eller omvendt, at hun bruker p-piller en stund. Hvordan kan han føle seg trygg på at hun ser på ham som den rette uten at han har testet hennes følelser både med og uten p-pillen?