På en pressekonferanse på Hamar i ettermiddag sa statsadvokat Thorbjørn Klundseter at bakgrunnen for påtalemyndighetens beslutning om å anke er særlig omfanget av overgrepene og graden av utnyttelse av fornærmede fra den domfeltes side.

— Det er påtalemyndighetens oppfatning at retten ikke har lagt tilstrekkelig vekt på de momentene som har kommet fram under saken ved fastsettelse av straffen, sier Klundseter.

Øygard anker også

I en pressemelding opplyser Mette Yvonne Larsen at Øygard har gjort sine egne vurderinger, bassert på at påtalemyndigheten ikke vil la saken ligge, og har besluttet at han vil erklære selvstendig anke over saksbehandlingen ved Eidsivating lagmansrett.

I pressemeldingen skriver forsvareren at Øygard ser at en ny rettsak skaper nye belastninger for alle, både aktørene, familie og lokalsamfunn. Videre beklager han sterkt den måten saken har blitt knyttet til den kommunen han bor i, og at kulturen, dialekten og tradisjonene har blitt latterliggjort både i sosiale medier og for øvrig.

— Saken handler først og fremst om to personer og har ingen forankring i lokale forhold eller de aktuelle kommunene. Han har ikke et ønske om at en ny sak skal skape ytterligere belastning, skriver Larrsen i presemeldingen.

Rune Øygard (54) ble i Eidsivating lagmannsrett 30. mai dømt til ubetinget fengsel i ett år og tre måneder for seksuelle overgrep mot en jente. Hun var mellom 14 og 15 år da overgrepene fant sted. Han ble frikjent for tiltalepunktet om overgrep mot jenten før hun fylte 14, et forhold han ble dømt for i Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Gikk av som ordfører

Øygard ble i lagmannsretten også dømt til å betale den nå 17-årige jenten 150.000 kroner i oppreisning.

Det var i september 2011 at den daværende Ap-ordføreren i Oppland-kommunen Vågå ble anmeldt av jentens foreldre. Statsadvokaten i Hedmark og Oppland tok ut tiltale i saken i slutten av mars året etter, før saken kom opp i tingretten høsten 2012.

Øygard anket dommen fra tingretten, men valgte samtidig å søke avskjed som ordfører 17. desember i fjor. Han hadde da sittet som ordfører i Vågå siden 1995, men hatt permisjon fra mai 2012.