— Påtalemyndigheten har - som Riksadvokaten sier - ingen spesielle interesser i en avgjørelse i den ene eller den andre retning. Det viktige har vært å få fram fakta og realiteter i saken, sier den tidligere førstestatsadvokaten til NTB.

Qvigstad tar Riksadvokatens avgjørelse til etterretning.

— Jeg har ingen kommentar til Riksadvokatens påtegninger. Jeg merker meg at Riksadvokaten mener det var åpenbart at saken skulle undergis en omfattende og grundig etterforskning, og det har jeg medvirket til, sier Qvigstad.

(NTB)