Det europeiske samarbeidet danner grunnlaget for «totalovervåking av alle sjåfører og alle biler, også i Norge», skriver Fremskrittspartiets stortingsrepresentant, Arne Sortevik. Han stiller samferdselsminister Liv Signe Navasete følgende spørsmål:

– Vil statsråden, eventuelt i samråd med justisministeren, snarlig gi Stortinget en samlet fremstilling av bruk av elektronisk overvåking i trafikken?

Sortevik henviser blant annet til Bergens Tidendes artikler om overvåking av trafikken, og at regjeringen går inn for at alle nye biler skal utstyres med satellitt— og mobilkommunikasjon fra september 2009.

Han mener Stortinget bør ta stilling til omfanget av overvåkingen og at en politisk avklaring av prinsippene. Sortevik skriver at en stortingsmelding er nødvendig, og at den også bør vurdere om det er behov for et eget lovverk «for å beskytte norske borgere mot elektronisk overvåking».

Han går også ut fra at statsråden ser nærmere på det åpenbart sviktende samarbeidet mellom Vegdirektoratet og Datatilsynet. Tilsynet fikk svarfrist på én dag på en høringsuttalelse om elektronisk samordning av alle bompenge-tjenester i Europa.

– Jeg håper statsråden vil ta snarlig initiativ for å sikre at Stortinget får drøfte disse spørsmålene, avslutter Sortevik.