Torbjørn Jelstad som var leder i den konservative ungdomsorganisasjonen "Komiteen for Sydøst-Asia" bekrefter for første gang at deres oppgave var å overvåke venstresiden i Norge.

— Vår oppgave var å overvåke alt som skjedde på venstresiden i norsk politikk. Vi reiste land og strand rundt og jeg var betalt av Syd-Vietnam for å gjøre denne jobben, forteller Jelstad.

Per Flatabø, som var styremedlem i Komiteen for Sydøst-Asia, opplyser til NRK at tilhengerne av regimet i Syd-Vietam plantet sine folk i komiteer og grupper på venstresiden for å skaffe informasjon. Han var i flere møter med overvåkingspolitiet.

— Dels ble jeg brukt som informant, og dels fikk jeg opplysninger fra politiet.

Og tidligere generalsekretær Haakon Lie i Arbeiderpartiets var innblandet. Ifølge Jelstad hadde han et "praktfullt samarbeid" Haakon Lie.

— Vi hadde møter hjemme hos ham og han var klar over at vi overvåket venstreradikale og at vi samarbeid med politiet, opplyser Jelstad.

Haakon Lie sier i en kommentar til NRK at han ikke kjenner til samarbeidet med politiet.

— Men Jelstad har sikkert vært en aktiv og interessert kar. Her var det rom for mange til å gjøre innsats, sier Lie.