Såkalte overvåkningsenheter (Surveillance Detection Units) ble opprettet etter at den amerikanske ambassadene i Nairobi og Dar-es-Salaam ble bombet i 1998. Over 300 personer ble drept i angrepene som for alvor brakte Osama bin Laden frem i søkelyset som terrorleder.

Angrepene førte til at USA skjerpet inn sikkerheten ved sine ambassader over hele verden.

Blant tiltakene var overvåkningsenhetene (SDU), som TV 2 denne uken avslørte at den amerikanske ambassaden hadde etablert i et lokale i Handelsbygningen i Oslo.

Sikrer ansatte utenfor ambassaden

Herfra skal 15-20 tidligere polititjenestemenn ha overvåket og registrert hundrevis av mistenkelige nordmenn. De skal ha blitt registrert i en database kalt Security Incident Management and Analysis System (SIMAS).

En beskrivelse av SDU-programmet ligger åpent tilgjengelig på nettsidene til det amerikanske utenriksdepartementet, State Department. Les dokumentet her

Her går det klart frem at blant materiale som registeret samler også er utenlandske statsborgere som er «direkte eller indirekte involvert i mistenkelige aktiviteter» nær eiendommer tilhørende det amerikanske utenriksdepartementet.

— Overvåker sivile områder

I beskrivelsen står det også at registeret kan inneholde såkalt biometrisk informasjon, som hårfarge, rase, høyde, øyenfarge, hudfarge. Registeret er tilgjengelig for brukere over hele verden, og lovhjemlen finnes blant annet i den amerikanske Patriot Act fra 2003.

Lokalt politi blir nevnt som en av kildene til registeret.

I 2005 gikk amerikanske General Accouting Office, som tilsvarer Riksrevisjonen, gjennom sikkerheten utenfor amerikanske utenriksstasjoner. De så spesielt på hvordan sikkerheten til ambassadeansattes familier var ivaretatt utenfor ambassaden.

Bakgrunnen var frykten for at terrogrupper skulle slå til mot sivile mål der ambassadeansatte og familiemedlemmene ferdes.

— På mange av stasjonene som vi besøkte, bruker RSOene (Regionalt sikkerhetsansvarlig, red.anm) rutinemessig overvåkningsenhetene til å dekke områder utenfor viktige ambassadefasiliteter, som boliger, skolebusstopp og ruter, og skoler der ambassadeansattes familiemedlemmer går, heter det i rapporten.

Les rapporten her.

Det går ikke frem spesifikt hvilke utenriksstasjoner dette gjelder.

Konklusjonen etaten dro var at beskyttelsesprogrammet ikke var godt nok rettet inn mot terrortrusselen mot såkale myke mål - soft targets. Blant anbefalingene var å skjerpe inn strategien for å beskytte ambassadeansatte utenfor ambassadene.

Saken fortsetter under bildet.

SATT HER: Fra øverste etasje i dette bygget ved siden av ambassaden skal flere tidligere polititopper ha drevet overvåkning av norske borgere i en rekke år. FOTO: Stein Bjørge, Aftenposten

Insinuasjoner

Den amerikanske ambassaden karakteriserer avsløringene til TV 2 om omfattende overvåkingsvirksomhet i Norge som «insinuasjoner og påstander».

I en uttalelse torsdag kveld påpeker talsmann Tim Moore at USA på generelt grunnlag jobber tett med vertslandene med sikkerheten rundt landets ambassader i hele verden.

— Når det gjelder insinuasjonene og påstandene på TV 2-nyhetene onsdag kveld, står vi klare til raskt å svare på alle spørsmål norske myndigheter måtte ha i denne eller andre saker, sier Moore.

Han understreker at svarene vil bli gitt gjennom formelle regjeringskanaler. En e-post til NTB tidligere onsdag avsluttes med at ambassaden håper å kunne gi ytterligere kommentarer fredag.