ATLE ANDERSSON

Det opplyser miljøvernminister Siri Bjerke i et skriftlig svar til stortingsrepresentant Ivar Kristiansen (H).

"Utslippene av radioaktive stoffer til havet fra Sellafield har vakt stor bekymring langs norskekysten. Regjeringen har mottatt en rekke henvendelser om denne saken fra kommuner, fylkeskommuner og organisasjoner, der regjeringen oppfordres til å øke presset på britiske myndigheter. Regjeringen ser det som viktig at dette engasjementet synliggjøres for britiske myndigheter, og vi vil derfor overbringe disse protestene til den britiske ambassaden i nærmeste fremtid", skriver Bjerke i brevet.

Møte med Blair Etter at BT i slutten av mars skrev om den mangedoblede radioaktive forurensningen langs norskekysten som følge av utslippene fra Sellafield, uttalte statsminister Jens Stoltenberg at han vil ta saken opp med sin britiske kollega Tony Blair til sommeren. Miljøvernministeren bekrefter at så vil skje.

Regjeringen er fra en rekke hold den siste tiden blitt kritisert for ikke å legge stort nok press på britiske myndigheter for å få stanset eller redusert utslippene av det radioaktive stoffet technetium.

Tyngre skyts Stortingsrepresentanter fra så vel KrF, Venstre og Høyre har bedt regjeringen bruke tyngre skyts mot britene. Miljøvernminister Siri Bjerke viser i brevet til at Ap-regjeringen og de nordiske miljøvernministrene har gjort en rekke henvendelser med sikte på å hindre at Blair-regjeringen fornyer dagens utslippstillatelse for technetium.

Det radioaktive stoffet technetium har en halveringstid på 213.000 år. Stoffet oppkonsentreres særlig i hummer, skalldyr og tang.