Så langt i år har åtte spedbarn dødd på norske sykehus etter å ha blitt smittet av bakterien Streptokokk B under fødselen. De siste 20 årene har mellom null og fire barn dødd av bakterien årlig.

Tirsdag sa direktør Bjørn-Inge Larsen i Sosial— og helsedirektoratet at økningen i antall dødsfall var for stor til at det kan skyldes tilfeldigheter, og han frykter at bakterien har endret natur. Overleger ved Rikshospitalet-Radiumshospitalet og Stavanger universitetssjukehus, som hver har opplevd to barnedødsfall som følge av streptokokk B-bakterien, mener imidlertid at det er altfor tidlig å trekke konklusjoner.

– Man må i så fall foreta lengre observasjoner. I tillegg er det snakk om forholdsvis lave tall, så jeg tror nok det er snakk om en tilfeldighet, sier overlege Gunn Aadland ved barneklinikken i Stavanger til NTB.

Tilfeldig opphopning

Seksjonsoverlege Thor Willy Ruud Hansen ved Barneklinikken på Rikshospitalet-Radiumshospitalet, mener det er vanskelig å se hvordan rutinene for å forhindre dødsfall kan endres.

– Alle barn som viser tegn til infeksjon blir umiddelbart satt på antibiotika. Antakelig skyldes tallene en helt tilfeldig opphopning av dødsfall, sier han til NTB.

Overlegen sier at en sjelden gang blir det smittede barnet alvorlig sykt av bakterien, selv om de raskt får behandling.

– Begge barna som døde hos oss, fikk behandling med en gang. Likevel fortsatte sykdomsforløpet, og etter kort tid ga hele organismen opp, sier Ruud Hansen.

Mer påpasselige

Ullevål universitetssykehus har så langt i år hatt ett dødsfall som følge av bakterien. Også seksjonsoverlege Jens Grøgaard ved barneklinikken sier økningen på landsbasis antakelig skyldes tilfeldigheter.

– Disse infeksjonene har tendenser til å blomstre opp i perioder. Jeg mener observasjoner over et halvt år er for lite for å kunne fastslå at dette er annet enn tilfeldig, sier han til NTB.

Det samme mener seksjonsoverlege Hallvard Reigstad ved Haukeland universitetssykehus i Bergen, hvor ett barn har dødd så langt i år.

– Det kan like gjerne være tilfeldigheter som noe annet. Samtidig skal vi ikke slå oss til ro. Nå skal vi være mer påpasselige når vi ser etter symptomer, sier Reigstad.

Føre var

Reigstad mener ikke at Sosial- og helsedirektoratet krisemaksimerte da det tirsdag ble slått alarm.

– Det er deres plikt å rykke ut når man opplever en slik økning i antall dødsfall, sier han.

Direktør Bjørn-Inge Larsen i Sosial- og helsedirektoratet sier myndighetene har tatt et «føre-var» prinsipp.

– Vi er enige i at det kan skyldes tilfeldigheter, men konsekvensene av ikke å be om økt aktsomhet kan være store. I seg selv tyder tallene på en mer aggressiv bakterietype, sier Larsen til NTB.