Sykehusreformen RAGNHILD HOV ragnhild.hov@bt.no — Vi er blitt overkjørt, konstaterer nestleder Gunhild Johansen til BT. Fredag tar forbundsledelsen stilling til om Kommuneforbundet (NKF) vil reagere med politisk aksjon.- Jeg er skuffet over Ap-ledelsen som har trumfet igjennom sin vilje. De har kjørt et rått løp og gjennomført rekordkort saksbehandling, sier Mabel Wiik.Hun er hovedtillitsvalgt for 1500 NKF-organiserte ved Haukeland sykehus.Etter nyttår vil sykehusene bli organisert i statlige foretak. Foretakene står fritt til å kjøpe tjenester fra private. Områder som ikke inngår i kjernevirksomheten kan skilles ut i egne selskaper eller kjøpes av andre selskaper.Det er disse bestemmelsene i lovproposisjonen Kommuneforbundet kjempet imot uten å vinne frem.Mabel Wiik frykter at kjøkkenvirksomheten kan bli skilt ut allerede fra nyttår. Nåværende sykehuseier, Hordaland fylkeskommune, har lagt forholdene til rette for det.- Jeg er redd for at det samme vil skje med renhold og tekniske støttefunksjoner på sykehuset, sier Wiik.Fredag vil forbundsledelsen ta stilling til om Kommuneforbundet skal protestere mot regjeringen og stortingsflertallet med en samlet aksjon.