Tirsdag legger justiskomiteen fram sin innstilling til ny straffelov. Der foreslås det blant annet at minstestraffen for voldtekt heves fra to til tre år. Samtidig defineres all seksuell omgang med mindreårige barn under 14 år som voldtekt. Regjeringspartiene står samlet bak forslaget til lovendring som skal debatteres i Stortinget 28. mai.

– Det betyr at lovforslaget garantert blir vedtatt, sier Thomas Breen, Aps fungerende leder i justiskomiteen til Dagsavisen.

Som seksuell omgang regnes berøring av nakne kjønnsorganer og samleie. Berøring utenpå klær regnes normalt ikke som en seksuell handling.

– Grunnen til at vi ønsker å likestille seksuell omgang med voldtekt, er at skadevirkningene for barn kan være store selv om det ikke er gjennomført samleie, sier Thomas Breen.

Hensikten med å omdefinere voldtektsbegrepet for barn under 14 år er at de skal slippe å rippe opp igjen alle detaljer, slik de har måttet gjøre i dommeravhør og i rettssaker.