Slik beskriver en gruppe på 17 pasienter hvordan det er å være korridorpasient på Sandviken Sykehus. De har nå klaget til Pasientombudet i Hordaland.

Nye tall som er utarbeidet av Psykiatrisk divisjon i Helse Bergen bekrefter at dette er hverdagssituasjonen for psykisk syke i Bergen som trenger akutt sykehushjelp

Skrev seg ut i sinne

Verst er situasjonen på korttidsavdelingene på Sandviken Sykehus. Der skjer det daglig at en eller flere pasienter må overnatte på gangen.

Ifølge en oversikt som Helse Bergen har utarbeidet for BT, måtte 19 pasienter overnatte i korridorene i forrige uke. I uken før, ble ni pasienter henvist til korridoren. I alt er det 119 senger på disse avdelingene.

Da pasientombud Kari Nesfossen i mai sjekket belegget på korttidsavdelingene på Sandviken Sykehus hadde alle unntatt én post overbelegg. I alt var 12 pasienter plassert på gangen .

En pasient som BT har vært i kontakt med forteller at han ble så sint at han skrev seg ut og reiste hjem da han ble bedt om å flytte på gangen.

Pasienten, som ble innlagt fordi han var deprimert, hadde da vært innlagt en uke. Han forteller at han ikke orket den uverdige situasjonen.

— Å ha et rom å trekke seg tilbake til, burde være det minste kan kunne forlange når man er dypt deprimert, lider av angst, eller har liknende sykdommer, sier pasienten. Han sier at han kjenner til at alvorlig syke pasienter har blitt liggende på gangen i flere uker.

-Dypt uverdig

— Det er ille nok å ligge på gangen når man har brukket beinet. Men å ligge på gangen og være psykisk syk er dypt uverdig. Mange sliter for å sove på grunn av sykdommen. I tillegg er det ofte bråk og støy på avdelingen om natten, sier pasienten som ønsker å være anonym.

Helge Jordal er avdelingssjef ved avdelingen som behandler psykotiske pasienter på Sandviken Sykehus. Han bekrefter at det nesten daglig skjer at pasientene blir henvist til en korridor-seng.

Godt i øyeblikket

— I prinsippet er det en helt uakseptabel og uverdig situasjon. Men når alternativet er ingen hjelp i det hele tatt, føler nok også pasientene det som en tilfredsstillende øyeblikksløsning.

Han forklarer at korridorpasienter ofte får overta sengene til permitterte pasienter for å unngå at det blir for mange senger i korridorene.

— Men det forekommer nok nesten daglig at pasienter blir plassert i korridoren. Slik er det også i dag, sier han. Jordal opplyser at personalet prøver å gjøre korridoroppholdene så korte som mulig

Likevel forekommer ofte at pasientene blir liggende flere netter på gangen.

— Det kan også ha forekommet at pasientene har måtte overnatte i korridoren i flere uker, sier Jordal.

Mange beklager seg

Pasientombudet i psykiatrien i Hordaland, Kari Nesfossen, understreker at hun er svært bekymret for situasjon.

Hun forteller at de fleste henvendelsene hun får, kommer fra pasienter og pårørende som klager over at pasientene ikke har fått egne rom.

— Dessverre har korridorsenger vært hverdagen på disse avdelingene på Sandviken i mange år, sier hun.

Hun mener det er helt uakseptabelt at pasienter i en vanskelig og sårbar situasjon ikke gis mer tilfredsstillende rammer for sykehusoppholdet.

— Spesielt er det bekymringsfullt at ledelsen i Helse Bergen nå vil redusere bemanningen redusere bemanningen i psykiatrien med 18 årsverk, sier Nesfossen.