ATLE ANDERSSONOslo

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå vil Norge om ti år ha et overskudd på 8000 samfunnsvitere med hovedfag, i forhold til anslått behov i arbeidsmarkedet.

Dagens fjortiser som vil tenke strategisk ved valg av yrkeskarriere, bør heller satse på realfag og ingeniørutdanning eller en fremtid innen IT. For dem med mindre lyst på høyere utdanning, kan det være betryggende å vite at håndverksfag, som tømrer, rørlegger eller sveiser, også blir mangelvare på fremtidens norske arbeidsmarked. En annen bankers er sykepleier og hjelpepleierutdanning. Høringen i Stortinget om behovet for arbeidskraft i fremtiden etterlot ingen tvil om hvor skoen trykker i det norske arbeidsmarkedet. Basert på tall fra Aetat står norsk næringsliv overfor store rekrutteringsproblemer.

— Vår siste oversikt viser at det mangler 6100 personer innen bygg og anlegg, 7800 i industrien og 4800 i servicearbeid. Dette problemet kan reduseres noe ved økt arbeidsinnvandring, fastslo avdelingsdirektør Stein Langeland i Aetat.

I dag er det 3,2 yrkesaktive personer pr. ikke-yrkesaktive over 60 år i Norge. I år 2030 vil tallet være 2,0. Selv med en innvandring på 30.000 personer årlig, vil de yrkes-aktives forsørgelsesbyrde øke kraftig.