Det slås fast i en ny rapport skrevet av ECON, Senter for økonomisk analyse, på oppdrag fra arbeidsgiverorganisasjonen NAVO.

Støtter arbeidsgiverne

Resultatet bekrefter dermed påstanden fra NAVO om at sykepleiermangelen er langt mindre enn Norsk Sykepleierforbund hevder.

Norge mangler 2600 sykepleiere, anslår ECON. Sykepleierne mener Norge mangler 7200 sykepleiere, og bruker sykepleiermangelen som et kronargument for å heve lønningene.

Store lønnsforskjeller

Men ECON leverer også et poeng til sykepleierne, som nå streiker på femte uken.

Forskjellen i lønn mellom sykepleiere i de tidligere statlige sykehusene og de tidligere fylkeskommunale er på 18.000 kroner for vanlige sykepleiere og nesten 40.000 kroner for spesialsykepleiere.

En spesialsykepleier på statens tariff har en årslønn på 331.000 kroner, inkludert kvelds— og helgetillegg. Spesialsykepleiere på KS-avtale (tidligere fylkeskommunale sykehus) har en tilsvarende årslønn på 293.000.

Tilsvarende tall for ordinære sykepleiere er 278.000 med statlig avtale og 261.000 med fylkeskommunale.

To spesialiserte sykehus

Informasjonsrådgiver Kari Saastad i NAVO medgir at arbeidsgiverne med denne rapporten leverer ammunisjon til motparten. Lønnsforskjellen mellom statlige og fylkeskommunale sykehus er et springende punkt i sykepleierkonflikten.

Til Bergens Tidende sier Saastad:

— Vi ser at statistikken bekrefter denne forskjellen, men vil samtidig minne om at den statlige avtalen i hovedsak omfatter to sykehus; Radiumhospitalet og Rikshospitalet. Begge to er høyt spesialiserte og er plassert i Oslo. Det siste forklarer mye av denne forskjellen, sier hun.

- Punkterer myten

Saastad legger til at rapporten fra ECON etter hennes mening langt på vei punkterer myten om sykepleierne som lavtlønte. Rapporten viser også at sykepleierne har hatt den største lønnsveksten i helsesektoren i perioden 1994-2000, påpeker hun.

Lønningene som ECON presenterer ligger langt over tallene Norsk Sykepleierforbund opererer med. Ifølge forbundet har en vanlig sykepleier 237.000 i årslønn og en spesialsykepleier 258.000.

Dette er imidlertid bare vanlig regulativlønn og omfatter ikke helge- og kveldstillegg. Sykepleiernes tall er dessuten snart halvannet år gamle, fra oktober 2000.