Oppdatering på data gjør samme nytten, mener forsvarsjef Sigurd Frisvold. Han åpner nå for å kutte ut rep-øvelsene i 2004.— Unntaket kan være dem som kalles inn til Heimevernet, sier han til P4. Tidligere har det vært et mål at alle som har gjennomført førstegangstjeneste skal på repetisjonsøvelse hvert fjerde år. Nå snur forsvarsledelsen på hælen. Frisvold sier mange av offiserene kan oppdatere seg på data hjemmefra framfor å dra på repetisjonsøvelser.Mangelen på repetisjonsøvelser vil ikke svekke forsvaret, mener forsvarssjefen.