Arbeiderpartiet får 28,1 prosent på målingen, en tilbakegang på 1,5 prosentpoeng siden november. Sosialistisk Venstreparti går frem 0,9 prosentpoeng til 7,1 prosent, mens Senterpartiet går frem 0,1 prosentpoeng til 5,1 prosent. Til sammen får dermed den rød-grønne regjeringen en oppslutning på 40,3 prosent.

Fremskrittspartiet går tilbake 1,5 prosentpoeng til 31,4 prosent på målingen, og Høyre går tilbake 0,1 prosentpoeng til 13,4 prosent. De to partiene har med dette en samlet oppslutning på 44,8 prosent.

Kristelig Folkeparti går frem 1,1 prosentpoeng til 6,7 prosent, Venstre går frem 0,4 prosentpoeng til 4,9 prosent, og Rød Valgallianse går frem 0,1 prosentpoeng til 1,1 prosent.

IKKE SMILE NÅ: Den siste meningsmålingen gir ikke de rød-grønne noen grunn til å smile.
SCANPIX