Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Både mors og fars bruk av medisiner er kartlagt i over 100.000 svangerskap gjennom en kobling av Reseptregisteret og Medisinsk fødselsregister.

De fleste brukte antibakterielle legemidler som penicillin. Kvinnene reduserte bruken av smertestillende, beroligende medisiner og antidepressiva med mer enn 60 prosent fra før svangerskapet begynte, til siste del.

Tallene viste også at 25 prosent av fedrene fikk utlevert minst ett reseptbelagt medikament i løpet av de siste tre månedene før befruktning.

Allmennlege Bente Aschim sier at man skal være forsiktig med å gi medisiner til gravide.

– Men iblant er det nødvendig å gi antibiotika, for eksempel ved luftveis— og urinveisinfeksjoner, sier hun til Dagens Medisin.

Antidepressiva skal man også være forsiktig med.

– Men noen er så dypt deprimerte at man må vurdere de kliniske følgene ved å la det være, mot hva som er best for barnet. At tallene for bruk av antidepressiva synker såpass mye gjennom graviditeten, tyder på at legene vurderer dette svært nøye, sier hun.

Hva synes du om saken? Si din mening her.