– Dette er en katastrofeøvelse. Denne gang er et terrorangrep den utløsende årsaken. En annen gang kan det være andre utløsende årsaker, for eksempel naturkatastrofer, sier direktør Jon Lea i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til NTB. Lea har ansvar for øvelsen.

Han forteller at øvelsen har vært planlagt i nærmere et år og at om lag 2.000 personer vil være med å spille roller som skadde, pårørende og journalister. I tillegg kommer flere tusen personer som er på jobb og skal gjøre det de vil måtte gjøre i virkeligheten, dersom katastrofen skulle ramme.

– Mye av det som skal trenes er lagene bak frontlinjen. Hvordan kommuniserer de? Hvordan fattes beslutningene? Klarer vi å håndtere en katastrofe av et slikt omfang?, sier Lea.

Transportnettet

Han vil ikke ut med når eller hvor «terroranslaget» rammer, fordi det skal komme overraskende på de involverte. Men han sier så mye at det skjer innenfor transportsystemet.

Etter det NTB erfarer dreier det seg om et bombeangrep på transportnettverket: T-bane, tog og vei.

– Øvelsen skjer på tre plan. Det første er selve skadestedet. Der skal vi teste dem som kommer i befatning med skadde og omkomne, og som skal redde liv. Det andre feltet er de som arbeider bak førstelinjen, for eksempel sykehus som skal ta imot et stort antall skadde mennesker. Det tredje feltet er de som skal ta de strategiske beslutningene, og det strekker seg helt inn i regjeringen.

– Så regjeringen vil være involvert i øvelsen?

– Ja, det vil den. Det tillegges øvelsen. Vi har en del nyetablerte ordninger for sentral krisehåndtering som også vil bli øvd.

Bare se på

Selv om tidspunkt og steder er lagt slik at Oslos befolkning ikke skal merke så mye, vil de som kommer i befatning med øvelsesstedene merke katastrofeøvelsen. Det vil bli blålys og sirener.

– Publikum skal ikke foreta seg noe. De skal bare være glade for at vi øver, sier Lea.

Øvelse Oslo 2006 ble bestilt av Justisdepartementet for to år siden, etter terroranslagene i Madrid og London, der T-bane og tog ble rammet.

Hensikten med øvelsen er å øve samfunnets evne og kapasitet til å håndtere konsekvensene av et omfattende terroranslag på alle nivåer. For øvingsformålet er det uinteressant hvem som står bak terroren, og derfor er det ikke definert noen spesiell gruppering eller miljø.

Finnmark i fjor

I fjor fant det sted en stor katastrofeøvelse i Finnmark, der fokuset var redningstjeneste, håndtering av forurensing med utgangspunkt i ressurssituasjonen i Nordområdene og det sivilmilitære samarbeidet. Dette var en internasjonal øvelse der blant andre Sverige, Finland Russland og Storbritannia deltok.

Lea forteller at både regjeringen og Justisdepartementer er opptatt av at det øves på store hendelser med jevne mellomrom.

– Så slike øvelser kommer til å bli avviklet andre steder i landet også?

– Helt sikkert. Der vil det kunne være andre hendinger som er utløsende årsak, etter en vurdering av hva det er fornuftig å trene på.

Ifølge DSB-direktøren er perioden før og etter de to dagene øvelsen vil vare, vel så viktig som selve øvelsesdagene. I forkant av øvelsen har det vært en rekke møter og kontakt mellom de ulike instansene som skal koordinere og samarbeide under katastrofeøvelsen.