Gudstjenesten i Domkirken i Bergen ble en verdig, gripende og stemningsfull opplevelse med plass for både sorg, tårer, fellesskap, bønn, vakker musikk, en varm preken, levende lys og håp. Over 500 mennesker — blant dem mange av de pårørende etter dem som omkom eller fortsatt er savnet - deltok under den fem kvarter lang messen, der kronprins Haakon deltok på vegne av kongefamilien.

— Ja, dette var en kjempefin opplevelse. Det varmer å se at så mange mennesker deltok under sørgegudstjenesten. Dette er rørende å oppleve midt i sorgen, sier en av de pårørende, den bergenske tamilen, Jaculyn Edirmanasingham fra Sri Lanka. Hun er datter av Philominammah George, som omkom i katastrofen.

Jaculyn synes også at det var ekstra fint at kronprins Haakon deltok i Domkirken i går.

— Det er flott å se at kongefamilien er med oss, og at vi fikk møte ham direkte etter gudstjenesten. Det var en veldig god opplevelse, sier hun.

Lyshav i kirken

Særlig lystenningsseremonien, etter at fungerende biskop Ørnulf Elseth hadde holdt sin preken, ble en sterk opplevelse. Mens David Mariyampillai fremførte en tamilsk sørgesang reiste kronprinsen seg fra første benk, gikk bort til et lite alterbord like under prekestolen og tente et lys til minne om ofrene. Deretter fulgte hele den store skaren av mennesker etter. En etter en tente de lys, og satte dem ned i sanden på bord tre forskjellige steder i kirkerommet. Det ble en stillferdig vandring inne i Domkirken for å markere både sorgen og håpet.

Små bokstaver

— Dette er dagen for lavmælt tale. Vår gudstjeneste i dag skal være de små bokstavers gudstjeneste. For akkurat nå er det tid for spørsmål og klage, mer enn svar og forklaringer. I fellesskap skal vi bringe alt det vi bærer på frem for Gud og si: Herre, forbarm deg over oss, sa fungerende biskop i Bjørgvin, Ørnulf Elseth i sin preken.

Elseth minnet om at selv om antall omkomne og savnede nordmenn ble mindre enn det man fryktet like før nyttårsaften, står vi som nasjon overfor en av de største katastrofer som har rammet oss. Hvert menneskeliv er uerstattelig. Samtidig som våre tall ble lavere, har den internasjonale katastrofen økt i omfang. Antall døde og savnede tilsvarer nesten Bergen bys samlede befolkning. Han la til at den spontane viljen til å hjelpe ofrene er noe av det som har gledet mest. Nå er det tid for godhet, la han til.

Finner ikke ord

— Det er ikke lett å finne ord som kan gi trøst og håp. Vi har ingen enkel forklaring eller løsning. Vi besitter ingen magiske trylleord som kan få det vonde vekk. Som kirke finner vi ikke svar. Men det vi kan si er: Det finnes ingen virkelighet Gud ikke kjenner, sa Elseth.

Markeringen i Domkirken i går ettermiddag var et ledd i den nasjonale sørgemarkeringen med liknende gudstjenester i samtlige av landets domkirker. I Bergen deltok blant andre miljøvernminister Knut Arild Hareide, byrådsleder Monica Mæland og fylkesmann Svein Alsaker i forbønnshandlingen.

<b>VARMER:</b> Det varmer at så mange deltok på sørgegudstjenesten, sier Jaculyn Edirmanasingham, som mistet moren under katastrofen på Sri Lanka. Til venstre sønnen Terens og hans kusine Nithiya Naresh. HELGE HANSEN (foto)
<b>LYSVANDRING:</b> Alle de 550 deltakerne i Domkirken ble invitert til å komme frem og tenne lys under sørgegudstjenesten.
<b>TENTE LYS:</b> Søstrene Lina og Hanna Knudsen var i Thailand i den katastrofale julehelgen. I går deltok de i lystenningen i Domkirken. Til venstre fungerende domprost Gudmund Waaler.