Den komplette vitnelisten er klar etter at partene i saken mandag hadde et møte med sorenskriveren i Mandal, Jørn Ree. Han skal lede hovedforhandlingene i saken, som starter 23. april.

Forsvareren til Viggo Kristiansen, som er den ene tiltalte, vil føre 11 vitner i saken, mens forsvareren til den andre tiltalte, Jan Helge Andersen, vil ha ni vitner. Påtalemyndigheten vil føre 33 vitner, men partene har tatt forbehold om at det kan bli flere.

Rettssalen som skal brukes har plass til 40 tilhørere. Ifølge sorenskriver Jørn Ree har mediene meldt om at de har behov for over 50 plasser.

–Mediene får neppe plass til så mange representanter som ønsket. Antall representanter fra mediene må dessuten begrenses ut fra hvor mange fra de involvertes familier som ønsker å være til stede, sier Ree til P4.

Publikum blir det i alle fall ikke plass til.

NTB