Ingen av dem er dømt, men politiet undersøker sakene deres fordi de har fått opplysninger fra utlendingsmyndighetene, andre lands myndigheter eller gjennom tips.

– Vi har mer enn 50 personer her i Norge som befinner seg i politiets søkelys mistenkt for krigsforbrytelser, folkemord eller forbrytelser mot menneskeheten, sier teamleder i Kripos-gruppen Internasjonale forbrytelser, Espen Erdal, til VG Nett.

Erdal sier at listen over mistenkte krigsforbrytere i Norge er i stadig vekst, men understreker at det kan være vikarierende motiver bak de mange tipsene.

– Det er ikke dermed sagt at alle de mistenkte virkelig er krigsforbrytere, sier han.

Resulterer etterforskningen i konkrete funn, skal den mistenkt normalt bli sendt til opprinnelseslandet for å bli stilt for retten. Men ofte fører krig og konflikter til at det aktuelle landet ikke kan gjennomføre et sivilisert rettsoppgjør. Da kan norsk rettsvesen være neste stopp, noe Espen Erdal mener ikke er ideelt.

– En svakhet ved den norske straffeloven i dag er at den mangler egne bestemmelser om krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten, sier Erdal til VG Nett.