Ledigheten fordobles i 2009. Mer enn 100.000 vil være helt arbeidsledige ved nyttår, viser nye anslag fra Nav. De forrige prognosene anslo rundt 75.000 ledige i 2009.

– Ledigheten har økt sterkt gjennom de siste månedene, og i tillegg får vi stadig negative nyheter om den økonomiske utviklingen i utlandet og Norge. Derfor anslår vi nå at arbeidsledigheten blir høyere enn vi tidligere har antatt, sier arbeids— og velferdsdirektør Tor Saglie.

På landsbasis er det nå 67.400 ledige, tilsvarende 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten har det siste året økt med 61 prosent .

Verre enn på 20 år Nav forventer en vekst i arbeidsledigheten på 67.000 personer i løpet av to år. Ikke siden 1988-90 er det registrert en like sterk vekst i ledigheten som nå.

Allerede i desember, i sine forrige prognoser, anslo Nav at arbeidsledigheten vil fortsette å øke sterkt gjennom 2010, slik at det mot slutten av neste år vil kunne bli om lag 100.000 registrerte ledige. Nå er disse anslagene økt til 120.000 ledige.

Til tross for dette, vil det i 2010 fortsatt være høyere sysselsetting enn det var i 2007, ifølge Navs rapport.

– Bekreftelse Statsminister Jens Stoltenberg sier Navs prognoser bekrefter det regjeringen selv har varslet.

– Regjeringen har varslet høyere ledighet som følge av det internasjonale økonomiske tilbakeslaget, og denne prognosen fra Nav viser også dette. Kamp mot arbeidsledighet er regjeringens viktigste sak. Derfor har vi satt inn de kraftigste virkemidlene i Europa for å bekjempe arbeidsledigheten, sier statsminister Jens Stoltenberg til NTB.– Til sammen har vi økt bruken av oljepenger med 45 milliarder kroner. Og kamp mot arbeidsledighet er også den viktigste saken når vi nå diskuterer budsjettet for 2010, sier Stoltenberg.

NAV