Etter en laber start på statskirkehøring, har Kirkedepartementet de par siste dagene fått strømmer av meninger om stat og kirke bør skille lag eller ikke. Bare det siste døgnet før lunsj fredag, hadde det kommet inn 149 søknader. Totaltallet vil passere 1.000 med god margin, skriver Vårt Land.

Totalt ble 2.500 høringsinstanser invitert til å si sin mening om saken. Høringsuttalelsene skal danne grunnlag for en stortingsmelding som kommer om vel ett år.