Forsvaret får hard kritikk for dårlig pengekontroll, skriver Aftenposten. Forsvarsledelsen viste til pengemangel da den kansellerte øvelser, kuttet treningsaktiviteten, reduserte førstegangstjenesten og satte F-16-flyene på bakken i fjor.

-Det er fullstendig skivebom å sitte igjen med så mange penger, selv om det meste av dette har logiske forklaringer. Det er klart vi får et problem når vi krever mer penger, og samtidig ikke får brukt opp midlene vi har fått, sier forbundsleder Petter A. Moe i Norges Offisersforbund til avisen.

Forsvarsminister Bjørn Tore Godal innrømmer i forklaringen til statsregnskapet at det har foregått "et bevisst mindreforbruk".

Underforbruket i Forsvaret er nesten doblet siden 1999.

NTB