Outlaws-medlemmene fra USA og store deler av Europa skulle på MC-fest på Øvre Eiker ved Drammen 21. juli i fjor. Politiet brukte en ny hjemmel i Utlendingsloven som gir dem mulighet til å bortvise uønskede personer «av hensyn til nasjonal sikkerhet». Nå vil MC-klubben sette hjemmelen på rettslig prøve, skriver Drammens Tidende.

— Holder ikke mål Vedtaket om bortvisning ble først påklaget til Justisdepartementet, men de valgte ikke å omgjøre bortvisningsvedtakene av frykt for at det ville åpne for uønskede MC-treff i Norge.

— Begrunnelsene for bortvisningsvedtakene holder etter vårt skjønn ikke mål. Vi har ikke tatt stilling til om erstatning er aktuelt, fordi det viktigste for våre klienter er å få avklart prinsippene for hvor langt myndighetene kan gå i å nekte folk adgang til Norge, sier advokat Helle Kristin Gulseth.

Justisdepartementet ønsker ikke å kommentere saken før stevningen foreligger.NTB