Når produksjonen av kjønnshormonet østrogen øker, heves kvinners smerteterskel, ifølge en forskergruppe ved Karolinska Institutet i Sverige.

Mennesker opplever smerte på forskjellig måte. En rekke forskningsrapporter peker også på at det er forskjell på hvordan menn og kvinner opplever smerte.

– En viktig ulikhet ser ut til å være at kvinners følelse av smerte varierer under menssyklusen, mens menns er mer stabil. Mye tyder på at kvinnens smerteterskel er høyere før og under eggløsning, når østrogennivået er på det høyeste, sier hormonforsker Jan-Åke Gustafson til Svenska Dagbladet.

Østrogennivået vil fortsette å øke dersom kvinnen er gravid.

– Det medfører at den fødende mammaen blir mindre følsom for smerte, sier Gustafson.

Forsøksmus

Forskergruppen ved Karolinska Institutet i Sverige har kartlagt sammenhengen mellom kjønnshormonet østrogen og smerte.

Forskerne er verdensledende når de gjelder forskning på mottakeremner i østrogenets cellekjerne. Mottakeremnene Er-alfa og Er-beta styrer hvordan hormonet omsettes i kroppen.

Ved å fremstille mus uten genet som produserer Er-beta, har de studert østrogenet og Er-betas virkning på kroppens følelse av smerte.

Nye medisiner

– Vi har kommet fram til at Er-beta spiller en avgjørende rolle for når smertesystemet dannes i ryggmargen under fostertiden og hvordan det opprettholdes gjennom livet, sier Gustafson.

Han mener at begge mottakeremnene styrer smerteopplevelsen. Er-beta minsker smerten, mens Er-alfa øker den.

Ut fra dette vil økt produksjon av Er-beta fungere smertelindrende og kan ifølge forskerne gi opphav til en helt ny type smertelindrende produkter.