Samferdselsminister Liv Signe Navarsete har tidligere signalisert at det fremover skal brukes mer penger på vei i nord og vest.

Likevel kommer er det Østlandet som kommer dårligst ut i et regnestykket Aftenposten har gjennomført.

Regnestykket baserer seg på tall fra Statens vegvesen som inneholder alle statlige bevilgninger, ekstern finansiering som bompenger, tilskudd, forskudd, samt fylkesveibevilgninger og viser at Øst-Norge får 3.636 veikroner per innbygger.

Mest penger for Nord-Norge med 6.699 kroner per innbygger. For Sør-Norge er beløpet 4.557 kroner, Vest-Norge 4.853 kroner og Midt-Norge 4.827 kroner.

Arne Hofseth