Til red: oppdatert, omskrevet med riktige navn på de to forsamlingene som utgjør Østerrikes nasjonalforsamling Publisert: 25.05.2005 13:27 Wien (NTB): Østerrikes nasjonalforsamling har endelig ratifisert EUs grunnlov etter at Forbundsrådet, nasjonalforsamlingens annenkammer, sluttet seg til. EUs grunnloven ble ratifisert av Østerrikes folkevalgte forsamling, Nasjonalrådet, for to uker siden. Østerrike skal ikke ha folkeavstemning om spørsmålet, og godkjenningen er dermed endelig for Østerrikes vedkommende. Vedtaket onsdag skjedde med 59 mot 3 stemmer. De tre som stemte imot er representanter for ytre høyre fløy, Frihetspartiet FPÖ og dets noe mer moderate etterfølger BZÖ. Det østerrikske Forbundsrådet består av representanter for landets delstater, og representantene for de konservative, sosialdemokratene og grønne stemte samtlige for EU-grunnloven. To av de tre som stemte imot EUs grunnlov er sterkt belastet etter å ha kommet med uttalelser nylig som betraktes som nazivennlige. Representanten Sigfried Kampl må forlate Forbundsrådet etter å ha betegnet østerrikske desertører under annen verdenskrig for «kameratmordere», mens representanten John Gudenus skal ha kommet med uakseptable utsagn om nazistiske konsentrasjonsleirer.