Kommune Antall sekker Prosent av husholdningene som leverte
Osterøy 1030 53,9
Askøy   3098 36,7
Bergen  18902 36,3
Kvam    1106 36,2
Samnanger      315 36,2
Os      1888 35,7
Fusa    483 35,1
Sund    680 33,1
Vaksdal 502 33,1
Totalt  28004 36,7