— Mange muslimer i Norge knytter først og fremst sin lojalitet til islam og sine trosfeller, og bidrar til å svekke Norges felles verdier, sier Kristiansen til Dagsavisen.

Varaordføreren, som også er leder av Oslo Fremskrittsparti, tror troskapsløfte ved inngåelse av statsborgerskap kan virke positivt inn på integreringen. Det kommer frem av en liste med krav til innvandrere som Kristiansen har utarbeidet.

På listen står også 26 års aldersgrense for ekteskap, 10 års prøvetid for statsborgerskap og trussel om å miste oppholdstillatelsen dersom man ikke lærer seg norsk.

(NTB)