Sakens bakgrunn er den såkalte Plata-videoen, som Oslo-politiet tok opp med utgangspunkt i opptak fra overvåkingskameraene ved Oslo S sommeren 2004. Femåringen ble vist usladdet sammen med samboeren til barnets verge.

Advokat Per Danielsen har på vegne av femåringen og samboeren gått til privat straffesak mot Gjengedal.

Gjengedal har i tingretten forsøkt å få avvist straffesaken. Han har også krevd at femåringen og samboeren skulle stille sikkerhet på inntil 100.000 kroner for saksomkostninger de eventuelt måtte bli pålagt å betale dersom de tapte straffesaken.

Oslo tingrett sier i en kjennelse klart nei til kravene, og mener det kan være av interesse for det offentlige å få saken behandlet, skriver Dagbladet.

– Jeg er derfor glad for at femåringen har vunnet fram så langt mot overmakten. Gjengedals forsøk på å kreve sikkerhet for saksomkostningene kan vanskelig oppfattes som noe annet enn et forsøk på å spenne økonomisk beinkrok på familien til mine klienter, sier Danielsen.

Politiets videoopptak ble vist i NRK. NRK har inngått forlik og gitt 150.000 kroner til femåringen.