Gjengedal ble også dømt til en bot på 10.000 kroner for brudd på personopplysningsloven i tillegg til de 50.000 han er dømt til å betale i oppreisning til 47-åringen.

Oslo politidistrikt er dømt til å betale 100.000 kroner i foretaksstraff og 100.000 kroner i oppreisning til 47-åringen.

– Jeg må bare konstatere at jeg og politidistriktet er siktet for brudd på personopplysningsloven. Og som øverste sjef tar jeg selvfølgelig ansvar for dette. Jeg vil legge til at det aldri var meningen fra min eller politiets side at noen skulle gjenkjennes. Absolutt ikke, så jeg beklager at det skjedde, sier politimesteren til NTB.

Oslo tingrett mener at politiet selv skulle sørget for sladding i stedet for å overlate ansvaret til NRK. Anstein Gjengedal har ennå ikke bestemt seg for om han vil anke. Blir dommen stående kan den få prinsipiell betydning. Det kan bli konsekvenser for eksempel for et reportasjeteam som er med ut sammen med en patruljebil fra politiet.

– De kan da få kjennskap til personopplysninger, og det er da en praksis vi må vurdere, sier Gjengedal.

Kjøpte heroin

Mannen og hans fem år gamle stedatter ble i april 2004 gjenkjent på filmen som viser mannen mens han kjøper heroin. På videoen blir saksøker vist bakfra sammen med sin stedatter mens de blir geleidet av to polititjenestemenn inn på Oslo-politiets kontor på Sentralstasjonen. I NRKs kommentarer til bildene går det fram at en mann blir anholdt da han skal kjøpe heroin.

Filmen på ni minutter var satt sammen av klipp fra politiets overvåkingskameraer rundt Plata i Oslo sentrum og skulle skildre forholdene på de narkomanes største samlingsplass.

Filmen ble overlevert til NRKs Redaksjon 1 etter avtale om at personer som var gjenkjennelige skulle sladdes. Likevel var 47-åringen og stedatteren til å kjenne igjen.

Familien flyttet

Oslo tingrett mener det er skjerpende omstendigheter at Gjengedal og Oslo politidistrikt er funnet skyldig i å ha levert ut sensitive personopplysninger. Domstolen forstår at politiet hadde ønske om å informere om de alvorlige forholdene på Plata, men påpeker viktigheten av å følge loven.

– Saksøker forklarte at visningen førte til at han ikke orket å gå ut på lang tid, og at han fikk problemer i forholdet til sin «svigerfamilie» og foreldre til venner av stedatteren. Det er også opplyst at familien flyttet som følge av episoden, går det fram av dommen.

NRK betalte i fjor stedatteren 150.000 kroner i et forlik.

Belastning

I dommen går det fram at 47-åringen begikk en straffbar handling da han kjøpte heroin, men at han vedtok et forelegg for dette. Han utsatte seg også for å bli observert av andre på stedet, men kunne ikke regne med å bli vist på TV da han ble filmet av overvåkingskameraene.

«På den bakgrunn finner retten at det kan være rimelig å ilegge også ham en erstatning for den belastning overleveringen til NRK, og den eksponeringen som ble en følge av overleveringen, medførte for ham», heter det i dommen.

Politiet og Gjengedal må også dekke 130.000 kroner i saksomkostninger. Tidligere er det inngått forlik om kompensasjon til stedatteren.

Politiministeren er for tiden på reise, og spørsmålet om anke vil bli avgjort når han kommer tilbake til Oslo.