-Vi er bekymret over utviklingen, sier politimester i Oslo Anstein Gjengedal. Han presenterte i dag kriminalstatistikken for 2000. Den viser en markant økning i bruk av vold.

Knappe 5.000 anmeldelser for voldsbruk ble registrert i fjor. Det er en økning på 16,2 prosent fra 1999. Anmeldelser for bruk av kniv har økt med hele 65 prosent.

Ransstatistikken bekrefter bildet. Antall anmeldte grove ran har gått opp med 49 prosent, dette er i første rekke ran med kniv eller skytevåpen.

Politimester Gjengedal mener økningen for en stor del skyldes den stadig hardere kampen mellom ulike innvandrergjenger i Oslo. Den etniske fordelingen viser at 53 prosent av dem som ble anmeldt for voldsbruk, var av utenlandsk opprinnelse, det vil si personer med to utenlandske foreldre. 67 prosent av de ransanmeldte er av utenlandsk opprinnelse.

NTB