Men Oslofolk ser ikke på seg selv som rikets sytepaver. Kun 8 prosent av Oslofolket mener selv at de klager mer enn andre når forkjølelsen setter inn. Typisk østlendinger, sier nå vi.

Undersøkelse er gjennomført av Norsk Statistikk for dropsprodusenten Brynhild.

Klager og suger mest

-Vi selger klart mest halstabletter der det tydeligvis klages mest, nemlig det sentrale Østlandet, sier Lene Engebretsen, i Brynild Salg.

-Undersøkelsen viser altså at det suges mest Repsils på Østlandet, samtidig som det også klages mest der. Betyr det at halspastillene deres ikke virker?

-Det kan du jo si, men jeg tror heller det er slik at østlendinger tar med seg en eske på jobben når de syns synd på seg selv. Så lar de pakken ligge fremme. Dermed spør arbeidskolleger om de er forkjølet, så kan de klage og få litt omsorg, mener en ikke hørbart forkjølet Lene Engebretsen.

Nordlendingene kysser i vei

Nordlendingene selv bryr seg lite om å forebygge forkjølelse. Undersøkelsen viser blant annet at folket i nord er minst påpasselig med å holde seg unna forkjølte personer.

Hele 74 % av nordlendingene kysser og klemmer i vei, forkjølelse eller ei. Oslofolk er derimot mer reserverte ovenfor de som er forkjølet. 34 prosent av Oslofolket sier at de overhodet ikke vil kysse eller klemme noen som er forkjølet.