På oppdrag for Aften har Respons gjennomført en undersøkelse som viser at 31 prosent sier de kanskje ville flytte, og 13 prosent at de helt sikkert ville flytte dersom de bodde i et område med høy andel minoritetsbefolkning.

Bare 35 prosent av vestkantbeboere og 25 prosent av Høyre-velgerne ville ha fortsatt å bo i et område med høy minoritetsandel. Til sammenligning ville sju av ti SV-velgere blitt boende i et slikt område.

Samfunnsgeograf Karl Fredrik Tangen ved Oslo markedshøyskole mener at det ikke er selve innvandrerne vestkantfolket frykter.

— Det er ikke innvandrerne Høyre- og vestkantfolk frykter, det er arbeiderklassen. Å ha en norsk-pakistansk lege, advokat eller journalist som nabo, er ikke noe problem. Å flytte til vest innebærer å bo der hvor det sosialt sett er best, med størst hager, lengst levealder og minst trøbbel på skolen. Hvis minoritetene, egentlig en omskrivning av folk med lavere sosioøkonomisk status, flytter inn, mister man hele poenget med å bo der, sier Tangen.