I Oslo blir det ingen forvirring hva førsteklassingene egentlig skal lære. Byrådet har bestemt at Osloskolen skal begynne med obligatorisk skrive— og leseopplæring fra første årstrinn. Og det synes Maar Aastesønn Sakya er helt i orden. Han har nemlig allerede lært seg å lese hjemme på egen hånd - og nå tester han ut skolegården på Bolteløkka skole i Oslo. Onsdag braker det løs med 13 års grunnskolegang. Han var ikke helt glad for å forlate barnehagen, men det hjalp å få nytt pennal.

— Gleder du deg til å begynne?

— Vet ikke, sier Maar og sparker taust i bakken.

— Jeg synes det er bra at lese- og skriveopplæringen gjøres obligatorisk allerede nå, sier mamma Aaste Gulden Sakya. Hun har to døtre på 9 og 11 år g har erfaring fra mange skolestarter.

— Jeg tror elever blir skuffet hvis de ikke får lære å lese og skrive når de begynner i 1. klasse, da kan de jo like gjerne fortsette i barnehagen, sier hun.

— De har forventninger om å lære noe.

Hun har allerede fått informasjon fra skolen om at Maar ikke begynner i tradisjonell klasse, men i en gruppe.

— Lærerne er fornøyde med den nye ordningen, og da bør vel vi være det også. Vi har god kommunikasjon med skolen, sier hun. I flere år har hun sittet som foreldrerepresentant i FAU. Men innholdet i den nye stortingsmeldingen «Kultur for læring» om den nye «Clemet-skolen» kjenner hun ikke i detalj.

— Det viktigste for meg er at skolen gir de minste barna et trygt sosialt miljø å vokse opp i. Clemet er svært opptatt av faglige resultater - jeg er mer opptatt av den sosiale siden av skolen.