Reaksjonene fra politimestre som tapte i kampen om nye stillinger uteblir ikke, men fungerende ekspedisjonssjef Kyrre Stenbro i Justisdepartementet sier det ikke nytter å klage på fordelingen.

-Fordelingen er skjedd i forhandlinger med politiets fagorganisasjoner og er endelig. Dette er nye stillingshjemler som sammen med naturlig avgang fra etaten skal sikre jobb for alle 440 i årets avgangskull på Politihøyskolen, sier Stenbro til Aftenposten.

Mens Kripos kan glede seg over å ha blitt tildelt ti nye stillinger, gremmes Kristiansand politidistrikt over å være den største taperen. Ikke en eneste stilling er gitt til sørlandsbyen.

Med årets økning på 240 stillinger er det nå nesten 8.000 fagutdannede politifolk i Norge.