I forhandlingsutvalget til bussjåførene var det fem som stemte for anbefaling, mens de to fra Oslo og Omegn Bussarbeiderforening stemte nei til å anbefale forslaget.

– Det er ikke gitt noe på de tekniske kravene, og ingen av våre medlemmer vil få noe av de 3,50 kronene i lønnstillegg neste år. I tillegg mister vi bestemmelsen i tariffavtalen som beskytter særavtalene våre. Alt i alt er dette et meget dårlig oppgjør, og vi vil anbefale medlemmene å stemme nei i uravstemningen, sier foreningsleder Petter Jørgensen til Fri Fagbevegelse. Nestleder Nils Klægstad i samme forening er enig.