BT har den siste tiden satt fokus på den svært vanskelige varetektssituasjonen i Bergen. Gang på gang brytes regelen om at ingen skal sitte mer enn 24 timer på glattcelle.

Justisdepartementet sendte i kveld ut pressemelding der det ble kunngjort at en rekke nye soningsplasser skal etableres. Blant annet skal 40 celler frigis i Oslo fengsel, Ullersmo fengsel skal få 15 lukkede varetektsplasser og 11 lukkede plasser ble frigjort i Trondheim fengsel fra årsskiftet. Til sammen skal 78 nye soningsplasser være klare i løpet av første halvår, heter det i en pressemeldingen.

Bergen må nøye seg med seks nye plasser, som kommer i form av at celler som i dag huser én fange får satt inn en ekstra seng. Fengselsbetjenter har advart mot flere dobbeltceller.

— Vi er klar over at Bergen har hatt stor mangel på varetektsplasser. Grunnen til at Oslo får den største økningen nå, er at en avdeling ved Oslo fengsel gjenåpnes etter ombygging. Det vi har lagt fram nå er strakstiltak for å bedre situasjonen umiddelbart. Ytterligere tiltak, inkludert i Bergen, vil vi vurdere i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett, sier informasjonsrådgiver Gunnar A. Johansen i Justisdepartementet til BT.

Justisminister Odd Einar Dørum sier til NTB at han er bekymret over økningen i antall brudd på den såkalte 24-timers regelen. Og når det skjer, ønsker Dørum at de innsatte defineres som varetektsfanger og får lufting og øvrig behandling i tråd med reglene for vare-tektsfanger.