Sikkerhetsopplegget vil trolig overgå jernringen som ble lagt da president Bill Clinton var i Norge i 2003.

— Det er for tidlig å si noe sikkert om dette, før trusselvurderingene foreligger. Men det blir nok noe tilsvarende, sier politimester Anstein Gjengedal til NTB.

Han gleder seg over pristildelingen og at Oslo blir satt på kartet, selv om mange lange dager med forberedelser venter. Men pengehjelp trenger han.

— Vi har allerede bedt om et møte med Politidirektoratet om finansieringen av sikkerhetsopplegget. Ingen kan vel forvente at vi har holdt tilbake så mye penger på slutten av et budsjettår at vi klarer dette på egen hånd, sier Gjengedal.

Sirkus i København

Barack Obama og kona Michelle satte København på hodet da de forleden var i byen for å selge inn Chicagos OL-kandidatur under IOK-kongressen. Motorveier ble stengt, sentrumsgater avsperret og passasjerfly holdt tilbake. I luften sirkulerte politiets helikoptre og på bakken var sikkerhetsoppbudet enormt.

— Det er noe av det tyngste vi har gjort, rent sikkerhetsmessig. Men vi samarbeidet godt med Secret Service, og det hele gikk bra. Nå forbereder vi oss på noe lignende når København skal huse FNs klimatoppmøte senere i år, sier Københavns sjefpolitiinspektør Per Larsen til NTB.

Han sier utfordringen med å forene hensynet til sikkerhet med ønsket om å gi publikum størst mulig adgang, er svært krevende.

— Spesielt når slike statsledere vil tale eller spasere ute i offentligheten, svetter vi litt ekstra på pannen, sier Larsen.

Han kan ikke gi noe anslag over hvor mye den ekstra sikkerheten kostet, og sier det ikke gjøres slike budsjettberegninger i Danmark. Her hjemme kan heller ikke Politidirektoratet foreløpig gi noe overslag over kostnadene som forventes når Obama kommer til Norge. Sikkerhetssituasjonen sammenlignes med NATOs utenriksministermøte i Oslo i 2007. Den gang ble kostnadene ved selve arrangementet beregnet til 30 millioner kroner. I tillegg kom utgiftene til politiets sikkerhetstiltak på inntil 42 millioner kroner.

Får hjelp

Oslo-politiet vil få mannskapshjelp fra andre distrikter under Obamas norgesbesøk. Politimester Anstein Gjengedal utelukker heller ikke et samarbeid med spesialtjenestene i Forsvaret, og er forberedt på at amerikanerne selv vil ha en hånd på rattet.

— Det er helt vanlig ved slike besøk å samarbeide med amerikanske myndigheter og amerikansk sikkerhetstjeneste, sier han.

Han understreker at Oslo-politiet ønsker en «åpen pris», i den forstand at publikum i størst mulig grad skal kunne ta del i feiringen. Også dem som er kritiske til tildelingen skal få slippe til.

— Vi forsvarer ytringsfriheten. Fredelige ytringer er fullt tillatt, sier Gjengedal.